Arbeten på järnvägsfordon

Nu kan vi också utföra reparationer och tillverka komponenter till tåg och andra järnvägsfordon!

Mälarsmide är certifierade att utföra Svetsarbeten på järnvägsfordon på certifieringsnivå CL 1 i EN 15085 (innefattar även CL 2 och -3). Vi har kompetenta och kunniga svetsare med svetsarprovningar enligt ISO 9606 för flertalet svetsprocesser. Alla våra svetsare är även utbildade i visuell syning av svetsar mot kvalitetsnivåerna i EN ISO 5817, samt svetsansvarig med IWE diplom.

Vi hjälper dig med planering, produktionsunderlag och kontrolldokumentation på utfört arbete.

Vi tillverkar eller utför svetsande underhållsarbeten på plats eller tillverkar mindre detaljer i våra egna lokaler. Via vårt dotterbolag Mälarkonstruktion kan vi även erbjuda konstruktion av detaljer mot CL 4.  

Välkommen att kontakta oss för att se hur vi kan samarbeta i ert projekt.

KontaktpersonPeter Haglund
070-416 94 94
peter.haglund@malarsmide.se