Kontakt

Telefon: 021-81 04 60
E-post: info@malarsmide.se

Postadress: Elektrodgatan 2A, 721 37 Västerås

Besök och leveranser: Tunbytorpsgatan 21, 721 37 Västerås