Certifieringar

Vår verksamhet uppfyller kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001, vilket betyder att vi arbetar strukturerat enligt dokumenterade processer för att uppfylla våra kvalitets- och miljömål.

Vårt arbetsmiljöarbete uppfyller kraven i Arbetsmiljöföreskriften 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi arbetar enligt och är certifierade för standarderna:

  • ISO 3834-2: Konstruktion, tillverkning och montering av bärande stålkonstruktioner och kranar
  • EN 1090-1:2009+A1:2011: Bärverksdelar i stål – Konstruktion, tillverkning av bärande stålkonstruktioner
  • EN 15085-2: Svetsning av järnvägsfordon och komponenter

Ladda ned certifikat

ISO 3834-2

EN 1090-1

EN 15085-2